Noutati

    LISTA BENEFICIARILOR SPRIJINULUI FINANCIAR DE MINIMIS CONFORM HG NR.867/2014 , HG873/2014

Prezentare

 •  Direcţia Pentru Agricultură Mehedinţi raspunde de realizarea strategiilor si politicilor agroalimentare si de dezvoltare rurala ale ministerului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale la nivelul judetului mehedinti, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice economiei de piata, in vederea stimularii productiei agricole, in concordanta cu cerintele de aprovizionare ale populatiei si de export, precum si de implementarea programelor de dezvoltare rurala.

 •  Direcţia Pentru Agricultură Mehedinţi este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in teritoriu si este condus de un director executiv.

 •  Directorul Executiv al Direcţiei pentru Agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.
 • image1
  image2
  image3
  image4s

  Accesul la informatiile de interes public:

  Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative (Legea 544/2001).

  Informatiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic, la adresa de e-mail: dadr.mh@madr.ro.

  Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

 • 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile solicitate;
 • 30 zile lucratoare, de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile;
 • 5 zile lucratoare, de la înregistrarea cererii se transmite în scris refuzul comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia.
 • Cadrul natural:

  Relief - In partea de nord si nord - vest, judetul este delimitat de Muntii Mehedintiului si Muntii Almajului, despartiti prin culoarul Timis - Cerna. Culmile acestor munti se ridica pina la altitudinea de 1465 m si respectiv 1226m.